City View Cafe

043.934.7911

City View Senraku

042.215.5788

Hồng Mẫu Đơn

043.936.2786

Nhà hàng Phương Anh

042.246.1050

City View Riverside

043.200.7199

Nem cuốn rau tươiGiá : 60.000 đồng ( Chưa bao gồm thuế VAT )