Dương Hồ Corporation Mỳ ống hải sản sốt kem trứng

City View Cafe

043.934.7911

City View Senraku

042.215.5788

Hồng Mẫu Đơn

043.936.2786

Nhà hàng Phương Anh

042.246.1050

City View Riverside

043.200.7199

Mỳ ống hải sản sốt kem trứngGiá : 125.000 đồng ( Chưa bao gồm thuế VAT )