City View Cafe

043.934.7911

City View Senraku

042.215.5788

Hồng Mẫu Đơn

043.936.2786

Nhà hàng Phương Anh

042.246.1050

City View Riverside

043.200.7199

Các món gàVNĐ

1. Ức gà sốt mễ tây cơ với salad

115.000

2. Ức gà bỏ lò sốt kem thịt nguội và rau

115.000

3. Gà nấu nấm thịt nguội, rau

115.000

4. Gà hầm nấm nồi đất

115.000

5. Ức gà cuộn pho mát

130.000

 

( Giá trên chưa bao gồm thuế VAT )