Hỗ trợ Phương Anh

NHÀ HÀNG PHƯƠNG ANH

ĐC : 109 E6 Quỳnh Mai                                              ĐT: 2.246.1050

 

Rượu

-Vodka Hà Nội to                                                                                                115.000 đ

- Vodka Hà Nội nhỏ                                                                                              55.000 đ

- Vodka men to                                                                                                     110.000 đ

- Vodka men nhỏ                                                                                                    55.000 đ

- Putinka                                                                                                               210.000 đ

- Vodka cá sấu to                                                                                                  190.000 đ

- Vodka cá sấu nhỏ                                                                                                  90.000 đ

- Zenka 29 độ                                                                                                         115.000 đ

- Zenka 35 độ                                                                                                         125.000 đ

- Vang Trakia Carbenet Sauvignon Bulgari                                                         300.000 đ

 

 

Rất hân hạnh được phục vụ quý khách !