Nội dung

Khởi đầu ngày mới sáng tạo cùng City View Riverside

Thưởng thức cà phê sáng tạo cùng nhà hàng City View Riverside.

Uống 01 ly tặng 01 ly cùng loại từ 15/5 đến 16/6/2016

Thưởng thức cà phê không thể tốt hơn!

 

Quay lại trang chủ